Prosjektledelse for web

Benytt prosjektledelse for web fra en som har førstehånds erfaring med utvikling av nettsider fra start til slutt.

Jeg tilbyr både bedrifter og byråer prosjektledelse for web fordi dette er en tjeneste jeg opplever at det er behov for. Jeg leverer prosjektledelse for web som en selvfølgelig del av alle nettsider jeg er ansvarlig for, men nå også som en seperat tjeneste.

For bedrifter

Fra en beslutning om at “vi skal anskaffe oss ny nettside” til ferdig produkt kan veien føles lang for en bedrift der de ansatte har nok å gjøre fra før. Lett prosessen ved leie inn en prosjektleder/konsulent med spisskompetanse som kan sitte på din side av bordet og snakke din sak når du er i møte med byrået som skal utføre nettsidene.

For byråer

Ikke alle medie-, reklame- og designbyråer har egne prosjektledere med teknisk kompetanse, og kan derfor ha nytte av å leie inn en som kan lede prosesser for nettsider og andre digitale flater. På prosjektbasis.