Forprosjekt nettside

Når det er på tide å anskaffe en en ny nettside, kan det for de litt større bedriftene være aktuelt å ha et nøytralt forprosjekt.

Mange bedrifter har (av gode grunner) for dårlig tid når de får laget en nettside. Da ender de gjerne opp med et resultat som ikke oppfyller bedriftens behov. Et forprosjekt vil gi deg svar på målsetting, målgrupper og behov, budskap, innhold og funksjonalitet.

Forprosjektet starter med en workshop, der involverte fra kunden og jeg deltar, og resulterer i et dokument som bedriften bedriften kan benytte til å innhente tilbud på resten av arbeidet. Det vil hjelpe til å få riktige pristilbud som blir enklere å sammenligne ettersom de er basert på de samme spesifikasjonene.