Vedlikehold, support og drifting

Nettsider er levende, dynamiske produkter. For at nettsiden din skal få et langt og godt liv trenger den som et minimum pleie i form av sikkerhetsoppdateringer.

Etter et år eller to kan det i tillegg være lurt å revidere nettsiden og oppgradere evt. rammeverk, sosiale deleknapper og justere innhold og design i forhold til nye behov.

Samtidig vil redaktøren(e) av en nettside ha nytte av å ha en serviceinnstilt person de kan kontakte dersom de lurer på noe.

Inngå en serviceavtale som er tilpasset nettopp ditt behov. En serviceavtale som er en trygghet du vil få mye igjen for.