Responsiv markup

Markup er en nødvendig del av alle nettsider. Det er her et responsivt webdesign kommer til live ved at man i praksis kan se flyten av elementer og moduler på ulike enheter og skjermbredder i praksis, og kan oppleve effekter som oppstår i interaksjon med designet.

For jeg som er digital designer og front-end utvikler er det naturlig å gå fra statisk webdesign til koding så snart de aller viktigste elementene er godkjent. Dermed glir webdesignfasen over i kode-fasen, slik at det blir mulig å vise effekter og tilpasning til ulike skjermstørrelser i praksis.

Hva er leveransen?

Leveransen av responsiv markup er gjerne HTML-filer som viser de viktigste sidemalene – som tilsammen inneholder alle elementer og moduler som skal være med. I tillegg en “assets” mappe som tilhører aktuelle filer med CSS, scripts, fonter og grafikk.

I de tilfellene der jeg får ansvar for hele webprosessen glir ofte både webdesign-, kode- og CMS-fasene inn i hverandre.