Logo og visuell profil

I tillegg til en relevant firmalogo består en visuell profil av en rekke elementer fra typografi, fargepalett og fotostil til tone of voice, layout og grafiske elementer. Det er viktig å ha en konsistent visuell identitet i alle kanaler. En visuell profil er ikke pynt, men et virkemiddel for å oppnå strategiske mål, fra å forsterke merkevarens posisjon, til å kommunisere bedriftens identitet.

Ansiktsløft, evolusjon eller revolusjon?

Hva som er mest aktuelt avhenger av det enkelte tilfellet. Jeg følger prosjektet fra strategi frem til ferdige originaler.

Før det konkrete designarbeidet starter, finner vi riktig konsept eller en tydelig idé. Når konseptet eller idéen er vurdert og i harmoni med oppdragsgivers planer og intensjoner, starter det kreative arbeidet.

Jeg er overbevist om at de beste løsningene blir utviklet i tett samarbeid med kunden, og ser verdien av hyppige møter med en åpen og engasjert dialog for ikke å gå oss bort på veien eller kaste bort tiden.

Implementering av ny visuell profil på aktuelle flater

Når den visuelle profilen er på plass ligger alt tilrette for å produsere markedsføringsmateriale på en effektiv og helhetlig måte.

Den visuelle profilen skal implementeres på de kommunikasjonsflatene som allerede er i bruk, og det vil muligvs dukke opp helt nye flater å implementere på.  Noen bedrifter foretrekker å “snike” ut en ny visuell profil forsiktig, mens de fleste ønsker å lansere den med brask og bram og bytte ut alt over en kortest mulig periode. Hvordan du ønsker å gjøre det, og hvor store endringer det i det hele tatt blir snakk om, kommer vi frem til i løpet av prosessen.